NephroTesT Böbrek Hasar Testi

Böbrek Hasarı Neden Erken Tespit Edilmelidir?

Böbrek hasarının erken tespiti, hasarın geri dönülmez ve kalıcı hale gelmeden önlenmesini sağlar. Ayrıca, hastanın daha yakından izlenmesini, mümkünse hasar sebebinin erkenden sonlandırılıp onun yerine güvenli bir girişimin başlatılmasını, hasarın geri döndürülmesi için gerekli destek tedavilerin uygulanmasını ve böylelikle kalıcı böbrek hasarının önüne geçilmesini sağlar.

Böbrek Hasarı Nasıl Erken Tespit Edilebilir?

Böbrek hasarının erken tespiti, böbrek hasarını asemptomatik evrede iken gösterebilen bir biyobelirteç (test) olan Argeron NephroTesT ile mümkündür.
Sağlıklı kişilerde böbreklerin proksimal tübüllerinde trehalaz enzimi mevcuttur. Böbreklerdeki harabiyet ile beraber idrarda trehalaz enzim aktivitesinde artış izlenir. Artan trehalaz NephroTest kiti içerisinde bulunan trehaloz’u glukoza yıkar ve glukoz açığa çıkar. Glukoz miktarı ne kadar artarsa Trehalaz aktiviteside o kadar yüksek ve hasarın boyutu da büyük demektir.

Sağlıklı bir kişide NephroTesT ile trehalaz aktivitesi <2 U/L’dir. Aktivitenin artması hasar lehine değerlendirilir.

Argeron NephroTesT Neden Yapılmalıdır?

Böbrek hasarı erken evrede henüz hiçbir şikâyete sebep olmadığı için Argeron NephroTesT benzeri biyobelirteçler kullanılmadan tespit edilmesi zordur. Kendimizi sağlıklı hissetmek bir sağlık sorunumuz olmadığı anlamına gelmez. Erken teşhis, önlem alma fırsatı sunar. Böbrek hasarının çok erken dönemde tespit edilmesi sayesinde hasara sebep olan faktörün ortadan kaldırılması veya erken tedavi ile hasarın ilerlemesi önlenebilir.

Bazı ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlar, bazı antibiyotikler, ağır metallere maruziyet, bilinçsiz kullanılan bazı gıda takviyeleri ve fitoterapi ürünleri, görüntüleme (MR, tomografi v.b.) için kullanılan bazı radyokontrast maddeler, travmalar, bazı akut ve kronik hastalıklar (diyabet, hipertansiyon, COVID-19 v.b.) ile bunların tedavisi için kullanılan ilaçlar ve cerrahi dahil birçok girişim ve yaşam tarzı akut böbrek hasarına sebep olabilir. Akut böbrek hasarı erken dönemde ciddi sorunlara yol açmasa bile uzun dönemde kalp ve damar hastalıklarına yatkınlığı artırabilmektedir.

Argeron NephroTesT, Check-Up dahil olmak üzere tarama, tanı ve takip amaçlı kullanılabilir.

Argeron NephroTesT Hangi Tıbbi Birimler Tarafından Kullanılmaktadır?

Tıbbın tüm alanları kapsamında yapılan önleme, tarama, tanı, tedavi ve takip hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak böbreklerle de ilgili olabildiği veya böbrekleri de etkileyebildiği için Argeron NephroTesT tüm tıbbi birimler tarafından kullanılabilmektedir.

Yaygın Böbrek Hasarı Nedenleri

  • Böbreklere Toksik İlaçların Kullanımı
  • Kalp Damar Hastalıkları
  • Çevresel Toksinlere Maruz Kalma
  • Aşırı Sıvı Kaybı
  • Kanama
  • Diyabet
  • Cerrahi Girişimler

Numune Türü ve Saklama Koşulları Nedir?

Numune türü idrardır. İdrar toplama kabına, orta akım idrarı alınmalıdır. 24 saat içerisinde ölçüm yapılmayacak idrar numunesi, saklama kabında veya kapaklı idrar tüpünde +4°C’de 2 hafta veya -20°C ile -80°C’de daha uzun süre saklanabilir.