Blog

ADNAN MENDERES HAVALİMANI TATBİKATI

24 Mayıs 2012 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanında Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planı’nın test edilmesi için ilgili tüm sınır kurumlarımızın katıldığı tatbikat başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tatbikatın başarılı geçmesinde 14.12.2011 tarihinde Adnan Menderes Havalimanında ‘’Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı’’ nın yapılmış olmasının etkisi büyüktü.Bu gibi tatbikatların Uluslar arası giriş kapılarında en az yılda bir kez yapılması halk sağlığını tehtid eden durumlara karşı hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır.Tatbikatın amacı, halk sağlığını tehdit eden olası bir acil durumda, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planının uygulanabilirlik seviyesini ortaya koymak, halk sağlığıyla ilgili acil durumlarda meydana gelebilecek aksaklıkları tespit etmek ve tespit edilen aksaklıkların çözümü için etkin tedbirlerin alınabilmesini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Tatbikat başlangıç anından itibaren irdelendiğinde; Acil durum bildirimi  ilgili birimlere zamanında bildirilmiş olup,iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.Pilot Kuleye uçakta hasta olduğunu bildirdi,kule durumu DHMİ Sağlık Şefliğine iletti. DHMİ Sağlık Şefliğinin doktoru bulaşıcı hastalık olabileceğini düşünerek, Sağlık Denetleme Merkezini telefonla bilgilendirdi.Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabibi Kule ile görüşüp, pilot ve uçak personelinin ne yapması gerektiği hakkında bilgi verdi.Acil Müdahale Ekibine hazırlanmalarını söyledi.Genel Müdürlüğümüzü bilgilendirip,Mülki İdare Amirine konu hakkında bilgi verdi ve Kriz Yönetim Merkezinin acil toplanmasını talep etti.  Acil müdahale ekibi kişisel koruyucu ekipmanlarını prosedüre uygun olarak giyinip uçağa zamanında ulaştılar.Emniyet birimlerinin güvenliğini sağladığı uçağın kapısını açtırarak ,uçak personelinden bilgi alındı,hastaların kişisel sağlık beyanlarını  incelendi.Hastaların ve diğer yolcuların muayeneleri yapıldı.Bulaşıcı hastalık riski olan hastalar ‘’Olası Vaka Bilgi Formu’’ doldurularak, kişisel koruyucu ekipmanlarını giyinmiş olan 112 acil müdahale ekibine hastalar hakkında bilgi verilerek teslim edildi.Diğer yolcuların kişisel sağlık beyanları incelendi ve izole edilmiş alana alındı. Uçak şirket yetkililerine ve uçağa giriş, çıkışları kontrol altında tutan emniyet görevlilerine yolcuları boşaltılan uçağın dezenfeksiyonunun yapılması gerektiği ve bu işlem yapılmadan uçaktan herhangi bir eşya ve malzemenin indirilemeyeceği,uçağa herhangi birisinin giremeyeceği bildirildi.Uçak dışında kişisel korunma ekipmanlarının giyinme ve çıkarılması prosedürüne uygun olarak ,kişisel korunma ekipmanları çıkarıldı ve iki ayrı atık poşetine kondu.Diğer yolculara hastalık hakkında bilgi verildi,adres ve iletişim bilgileri alındı ve profilaktik tedaviye başlandı.Yolcuların adres ve iletişim bilgileri takiplerinin yapılabilmesi için Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bildirildi.

Sağlık Denetleme Merkezi, apron ve uçak içinde yaşanılan herhangi bir sıkıntı olmamakla birlikte Sağlık Denetleme Merkezilerinde kişisel koruyucu ekipman giyinme ve çıkarma prosedürünün bir talimatname haline getirilip, Sağlık Denetleme Merkezlerinde sürekli göz önünde asılı bulundurulmasının faydalı olacağı,tekrar kullanılacak olan tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu ekipmanların nasıl dezenfekte edileceği konusunda bir belirsizliğin olduğu görüldü.Emniyet ve Gümrük birimlerinin uçağı güvenlik çemberi altına almada daha hassas olması gerektiği, 112 acil müdahale ekibinin uçağa girişinin Sağlık Denetleme Merkezi acil müdahale ekinin çağrısından sonra olması konusunda daha hassas olması gerektiği görüldü.

Kriz merkezi kısa sürede Mülki İdare Amirinin başkanlığında toplandı.Kurumlar rollerini zamanında ve herhangi bir rol çatışması olmadan ,koordineli bir şekilde, tatbikat senaryosuna uygun gerçekleştirdi.Kriz merkezi fiziki açıdan yeterliydi ,iletişimde herhangi bir sorun yaşanmadı.Tatbikatın bitiminde basın bilgilendirildi.

Kriz merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmamakla birlikte,tatbikat saati belli olduğundan bazı kriz merkezi üyelerinin tatbikat başlamadan kriz merkezine geldiği görüldü.Bundan sonra yapılacak tatbikatlarda tatbikatın başlangıç anının 00(sıfır) olarak kabul edilip ,zamanlamanın buna göre yapılmasının uygun olacağı görüldü.Kurumlar arasında herhangi bir rol çatışması olmadı ancak kurumların rolleri basına daha ayrıntılı bir şekilde verilmesi gerektiği görüldü.

Sonuç olarak;hızlı ulaşım sayesinde halk sağlığını tehtit eden olaylar hızla yayılabileceğinden,uluslar arası giriş kapılarında görev yapan tüm kurumların hazırlıklı olası amacıyla bu gibi tatbikatların bütün sınır kapılarında yılda en az bir kez yapılmasının ne kadar önemli olduğu görüldü.

https://www.hssgm.gov.tr/alt_menu/tatbikat/adnanmenderes/tatbikat.aspx

blog, Tatbikatlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.