Blog

AMBARLI LİMANI TATBİKATI

Bu süreçte Ambarlı Limanı ise Ulusal Eylem Planı doğrultusunda giriş noktaları için hazırlanması gereken Yerel Halk Sağlığı Acil Eylem Planını, Ambarlı Limanındaki ilgili tüm paydaşların katılımıyla “Ambarlı Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı” nı hazırlamış ve 26.03.2013 tarihinde toplanan Ambarlı Limanı Güvenlik Komisyonunca onaylanmıştır.

Ambarlı Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planının uygulanabilirlik seviyesini ortaya koymak, halk sağlığıyla ilgili acil durumlarda meydana gelebilecek aksaklıkları tespit etmek, tespit edilen aksaklıkların çözümü için etkin tedbirlerin alınabilmesini sağlamak ve Ulusal Eylem Planı ile giriş noktalarına özel hazırlanacak yerel planların uyumluluğunu test etmek amacıyla 30 Nisan 2013 tarihinde Ambarlı Limanı’ nda ilgili tüm paydaş kurumlarımızın katıldığı bir tatbikat gerçekleştirilmiştir.

–          Ambarlı Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planını ve yerel planın Ulusal plana uyumluluğunu test etmek, Sağlık Denetleme Merkezi ekipleri ile sağlıkla ilgili diğer paydaşların (112, UMKE, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ) halk sağlığı acil durumuna karşı yanıt kapasitelerini gözlemlemek, Ambarlı Limanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların hazırlılık durumunu ve iletişim, işbirliği, koordinasyonunu test eden bu tatbikat gerek amaçları bakımından gerekse “Değerlendirme Aracı” sonuçları birlikte değerlendirildiğinde genel olarak başarılı bulunmuştur.

–          Tatbikatın yazılı ve görsel ulusal basında yer alması son dönemde güncel olan Kızamık hakkında toplumsal farkındalığın arttırılması açısından olumlu olduğu düşünülmektedir.

Bu tatbikat ile varılan bir diğer sonuç, kurumlar arası işbirliğinin ve koordinasyonun sürekliliği ve artarak devamı açısından periyodik olarak yapılması gerekliliğidir.

https://www.hssgm.gov.tr/alt_menu/tatbikat/ambarli/tatbikat.aspx

ambarlı2

blog, Tatbikatlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.