Blog

ESENBOĞA HAVALİMANI TATBİKATI

Uluslararası giriş noktaları, sınırları aşan halk sağlığı acil durumlarının ülkeler arasında yayılımını önlemek açısından oldukça önemli olup ve UST de belirtilen halk sağlığı çekirdek kapasitelerinin giriş noktalarında oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulması gereken bu çekirdek kapasitelerin en önemlilerinden birisi de giriş noktalarında “Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planları” nın hazırlanması ve bu planların tatbikatlarla test edilerek güncellenmesidir.

Bu çerçevede, ülkemizin uluslararası alanda halk sağlığı risklerine karşı hazır olmasına ve korunmasına, katkı sağlamak, kriz durumlarında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık genel Müdürlüğünce ilgili tüm paydaşların katılımıyla ‘’Uluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Acil Durumu Ulusal Eylem Planı’’ hazırlanmıştır. Bu plan Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın liderliğinde 29 Kasım 2010 -28 Nisan 2012 tarihleri arasında yürütülen “Entegre Sınır Yönetimi (ESY)” Projesi kapsamında hazırlanmış olup, 17 Nisan 2012 tarihinde ESY Koordinasyon Kurulu tarafından imzalanarak kabul edilmiştir.

Ulusal Eylem Planı doğrultusunda giriş noktalarında  Yerel Halk Sağlığı Acil Eylem Planları hazırlanmıştır. DSÖ’ye bildirilmiş Belirlenmiş Giriş Noktalarından olan Esenboğa Havalimanında  ilgili tüm paydaşların katılımıyla “Esenboğa Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planı” hazırlanmış ve Güvenlik Komisyonunda onaylanmıştır.

16 Mayıs 2013 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanında “Esenboğa Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planı”nın test edilmesi amacıyla ilgili tüm kurumların katılımıyla tatbikat gerçekleştirilmiştir.

https://www.hssgm.gov.tr/alt_menu/tatbikat/esenboga/tatbikat.aspx

blog, Tatbikatlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.