Blog

SAMSUN LİMANI TATBİKATI

Uluslararası giriş noktaları, sınırları aşan halk sağlığı acil durumlarının ülkeler arasında yayılımını önlemek açısından oldukça önemli olup ve UST de belirtilen halk sağlığı çekirdek kapasitelerinin giriş noktalarında oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulması gereken bu çekirdek kapasitelerin en önemlilerinden birisi de giriş noktalarında “Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planları” nın hazırlanması ve bu planların tatbikatlarla test edilerek güncellenmesidir.

Samsun Limanındaki ilgili tüm paydaşların katılımıyla “Samsun Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı” hazırlanmış ve Samsun Limanı Güvenlik Komisyonu’nun 04 Mart 2013 tarih ve 2013/1 kararı ile onaylanmıştır.

07 Haziran 2013 tarihinde Samsun Limanında “Samsun Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı’nın test edilmesi amacıyla ilgili tüm sınır kurumlarımızın katıldığı bir tatbikat gerçekleştirilmiştir.

Tatbikatın amacı, halk sağlığını tehdit eden olası bir acil durumda, Samsun Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planının uygulanabilirlik seviyesini ortaya koymak, halk sağlığıyla ilgili acil durumlarda meydana gelebilecek aksaklıkların tespit etmek ve tespit edilen aksaklıkların çözümü için etkin tedbirlerin alınabilmesini sağlamaktır. Bu tatbikatla ayrıca “Uluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Acil Durumu Ulusal Eylem Planı” ile “Samsun Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı”nın uyumluluğu da test edilmiştir.

https://www.hssgm.gov.tr/alt_menu/tatbikat/samsun/tatbikat.aspx

Tatbikatlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.